Fórum mezinárodního vysokoškolského vzdělávání

15.–17. 6. 2021

Téma ročníku 2021:

(Ne)připraveni na změny?

Fórum CZEDUCON je platformou pro setkávání odborníků z oblasti internacionalizace vysokých škol. V České republice se jedná o největší akci svého druhu. Konferenci pořádá Dům zahraniční spolupráce pod záštitou MŠMT. 

Podtitul letošního ročníku zní (Ne)připraveni na změny a návštěvníci se mohou opět těšit na tři dny nabité informacemi a řadu českých i zahraničních renomovaných hostů.

Hlavní témata fóra CZEDUCON 2021 jsou:
Krizový management
Erasmus+ v novém
Nové priority internacionalizace
Strategické řízení a budování kapacit

Krizový management

Globalizace s sebou přináší celou řadu výzev, které nelze řešit izolovaně, ať už jde o současnou pandemii covid-19, klimatické změny, ekonomická či bezpečnostní rizika a podobně. Na tyto výzvy musí reagovat i vysoké školy, ať už ve smyslu chodu samotné instituce nebo při hledání účinných řešení.  Jak se mohou vysoké školy na tyto výzvy a nepříznivé situace připravit?  Jak mají reagovat a komunikovat?  

Erasmus+ v novém

V letošním roce začíná nové rozpočtové období programu Erasmus+ (2021-2027). Digitalizace, inkluze a udržitelnost jsou prioritní oblasti, které určí podobu nového programu. Jaké změny čekají na žadatele a koordinátory projektů? Jak ovlivní prioritní témata realizaci projektů? Jak se mohou školy připravit, aby tyto změny co nejlépe zvládly?  

 

Nové priority internacionalizace

Pandemie covid-19 a s ní související zrychlený proces digitalizace se výrazně promítají do priorit internacionalizace. Na jednu stranu dochází k poklesu fyzických výjezdů, na druhou stranu ale online výuka zpřístupňuje mezinárodní aktivity širší skupině. Změny se dotýkají také administrace, marketingu nebo náboru zahraničních studentů. Stále aktuálnější je i problematika společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje. Jak se mají vysoké školy k těmto výzvám postavit? Jak mohou zajistit inkluzivní přístup k mezinárodnímu vzdělávání a udržitelnost mobilit?  

 

Strategické řízení a budování kapacit

Pro další rozvoj internacionalizace na vysokých školách je zásadní strategický přístup a budování vnitřních kapacit, ať už se jedná o péči o zahraniční studenty nebo zlepšování jazykových znalostí a interkulturních dovedností studentů i pedagogů.  Jak na strategické úrovni internacionalizaci efektivně řídit? Jaké postupy a opatření mohou pomoci zlepšit zkušenost zahraničních studentů? Jak z hlediska internacionalizace potřebné dovednosti rozvíjet u domácích studentů a zaměstnanců? 

 

 

Mezi hlavními řečníky se představí:

Dana Petrova

Dům zahraniční spolupráce, ředitelka

Dana Petrova je od roku 2016 ředitelkou Domu zahraniční spolupráce. Má rozsáhlé zkušenosti s realizací evropských vzdělávacích programů na národní úrovni, se strategickým řízením v oblasti internacionalizace ve vzdělávání a hodnocením kvality mezinárodních projektů. Působila na Masarykově univerzitě jako ředitelka Centra zahraničních studií a pracovala také pro německou poradenskou společnost CHE Consult GmbH, kde se podílela na řadě výzkumných studií a projektů, mimo jiné na studii Erasmus Impact Study pro Evropskou komisi. Je členkou Awards and Talent Committee EAIE (European Association for International Education), předsedkyní Správní rady Fulbrightovy komise a viceprezidentkou ACA (Academic Cooperation Association).

Pavel  Doleček 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, náměstek 

Pavel Doleček působí od roku 2017 jako náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Je odpovědný za koncepci a realizaci celonárodních politik v oblasti vysokého školství a výzkumu a vývoje, včetně mezinárodní bilaterální a multilaterální spolupráce, legislativního rámce a politiky financování. V minulosti působil jako český delegát v expertní komisi pro institucionální řízení vysokého školství v OECD. Je členem řady odborných poradních orgánů, rad a výborů, které se zabývají vzděláváním, výzkumem a inovacemi. Je členem správní rady Fulbrightovy komise a předsedou dozorčí rady Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. 

 

Hana Machková

Vysoká škola ekonomická v Praze, rektorka 

Rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze od dubna 2014, od roku 1990 řídí Francouzsko-český institut řízení. Na VŠE vystudovala obor Ekonomika a řízení zahraničního obchodu. V letech 2006 – 2014 byla prorektorkou pro zahraniční vztahy a PR a vedoucí katedry mezinárodního obchodu. V roce 1996 jí francouzská vláda udělila titul Rytíř řádu Akademických palem, v roce 2016 získala nejvyšší státní vyznamenání Řád Čestné legie. Již více než 20 let přednáší na iaelyon, School of Management a je prezidentkou International Advisory Boardu této instituce. Je členkou Strategic Boardu mezinárodní aliance CEMS, výkonného výboru EIASM a International Advisory Boardu WU Vienna.

Martin Bareš

Masarykova univerzita, rektor

Profesor neurologie a od roku 2019 rektor Masarykovy univerzity. V letech 2018–2019 děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Od roku 2015 je mimořádným profesorem na Neurologické klinice Lékařské fakulty Univerzity v Minnesotě, USA. Od roku 2021 rovněž působí jako zástupce České konference rektorů v Evropské asociace univerzit (EUA) při Evropské komisi (Global Strategy Response Group).

 

Předchozí ročníky:

2019

Druhého ročníku konference o internacionalizaci ve vysokoškolském vzdělávání se zúčastnilo přes 500 návštěvníků, kteří mohli vybírat ze 42 přednášek a workshopů. Mezi hlavními řečníky se představila prezidentka Evropské asociace pro mezinárodní vzdělávání (EAIE) Sabine Pendl, americký expert na vysokoškolské vzdělávání Rahul Choudaha nebo prezident evropské asociace pro akademickou spolupráci ACA Ulrich Grothus.

2018

Historicky první ročník konference, která se stala platformou pro každoroční setkávání odborníků z oblasti internacionalizace vysokých škol. Průřezové téma konference „20 let na vlně mezinárodního vzdělávání“ reagovalo na výročí 20 let od zapojení České republiky do programu Erasmus. Svůj pohled na internacionalizaci vzdělávání v Evropě představil mimo jiné bývalý prezident EAIE Markus Laitinen a zástupkyně Evropské komise Francesca Maltauro.

Pro více informací nás prosím kontaktujte na czeducon@dzs.cz nebo na tel. čísle 221 850 100.

POŘADATEL:
Dům zahraniční spolupráce, czeducon@dzs.cz

Skip to content