Fórum mezinárodního vysokoškolského vzdělávání

15.–17. 6. 2021

Téma ročníku:

(Ne)připraveni na změny?

Fórum CZEDUCON je platformou pro setkávání odborníků z oblasti internacionalizace vysokých škol. V České republice se jedná o největší akci svého druhu. Konferenci pořádá Dům zahraniční spolupráce pod záštitou MŠMT. 

Podtitul letošního ročníku zní (Ne)připraveni na změny a návštěvníci se mohou opět těšit na dva dny nabité informacemi a řadu českých i zahraničních renomovaných hostů.

Hlavní témata fóra CZEDUCON 2021 jsou:
Krizový management
Erasmus+ v novém
Nové priority internacionalizace
Strategické řízení a budování kapacit

Krizový management

Globalizace s sebou přináší celou řadu výzev, které nelze řešit izolovaně, ať už jde o současnou pandemii covid-19, klimatické změny, ekonomická či bezpečnostní rizika a podobně. Na tyto výzvy musí reagovat i vysoké školy, ať už ve smyslu chodu samotné instituce nebo při hledání účinných řešení.  Jak se mohou vysoké školy na tyto výzvy a nepříznivé situace připravit?  Jak mají reagovat a komunikovat?  

Erasmus+ v novém

V letošním roce začíná nové rozpočtové období programu Erasmus+ (2021-2027). Digitalizace, inkluze a udržitelnost jsou prioritní oblasti, které určí podobu nového programu. Jaké změny čekají na žadatele a koordinátory projektů? Jak ovlivní prioritní témata realizaci projektů? Jak se mohou školy připravit, aby tyto změny co nejlépe zvládly?  

 

Nové priority internacionalizace

Pandemie covid-19 a s ní související zrychlený proces digitalizace se výrazně promítají do priorit internacionalizace. Na jednu stranu dochází k poklesu fyzických výjezdů, na druhou stranu ale online výuka zpřístupňuje mezinárodní aktivity širší skupině. Změny se dotýkají také administrace, marketingu nebo náboru zahraničních studentů. Stále aktuálnější je i problematika společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje. Jak se mají vysoké školy k těmto výzvám postavit? Jak mohou zajistit inkluzivní přístup k mezinárodnímu vzdělávání a udržitelnost mobilit?  

 

Strategické řízení a budování kapacit

Pro další rozvoj internacionalizace na vysokých školách je zásadní strategický přístup a budování vnitřních kapacit, ať už se jedná o péči o zahraniční studenty nebo zlepšování jazykových znalostí a interkulturních dovedností studentů i pedagogů.  Jak na strategické úrovni internacionalizaci efektivně řídit? Jaké postupy a opatření mohou pomoci zlepšit zkušenost zahraničních studentů? Jak z hlediska internacionalizace potřebné dovednosti rozvíjet u domácích studentů a zaměstnanců? 

 

 

Předchozí ročníky:

2019

Druhého ročníku konference o internacionalizaci ve vysokoškolském vzdělávání se zúčastnilo přes 500 návštěvníků, kteří mohli vybírat ze 42 přednášek a workshopů. Mezi hlavními řečníky se představila prezidentka Evropské asociace pro mezinárodní vzdělávání (EAIE) Sabine Pendl, americký expert na vysokoškolské vzdělávání Rahul Choudaha nebo prezident evropské asociace pro akademickou spolupráci ACA Ulrich Grothus.

2018

Historicky první ročník konference, která se stala platformou pro každoroční setkávání odborníků z oblasti internacionalizace vysokých škol. Průřezové téma konference „20 let na vlně mezinárodního vzdělávání“ reagovalo na výročí 20 let od zapojení České republiky do programu Erasmus. Svůj pohled na internacionalizaci vzdělávání v Evropě představil mimo jiné bývalý prezident EAIE Markus Laitinen a zástupkyně Evropské komise Francesca Maltauro.

Pro více informací nás prosím kontaktujte na czeducon@dzs.cz nebo na tel. čísle 221 850 100.

Celá akce proběhne on-line, o detailech Vás budeme průběžně informovat.

POŘADATEL:
Dům zahraniční spolupráce, czeducon@dzs.cz